Afdeling De Flevodraaiers

Op 24 maart 2003 vond de geboorte plaats van een nieuwe afdeling van de Ned. Ver. van houtdraaiers RADIUS. Het initiatief hiervoor werd genomen door Ab Strijker die in 2001 vanuit Gouda verhuisde naar Lelystad. Hij was lid geweest van de Gouwegroep, een afdeling in de omgeving van Gouda. In Flevoland bestond er nog geen afdeling van RADIUS. Met uitstekende hulp van het hoofdbestuur van Radius (adreslijsten van leden van Radius in de omgeving en een keurige lijst met richtlijnen voor het oprichten van een nieuwe afdeling) ging hij aan het werk. Er werden uitnodigingen verstuurd  en op de eerste vergadering waren 6 personen aanwezig. De naam van de afdeling werd uiteindelijk Flevodraaiers. In de begin periode werd er bij een van de leden thuis vergaderd.

Dit ging prima maar door het stijgende aantal leden werd er toch uitgezien naar een grotere locatie. Deze werd gevonden in de mooie botenbouwloods van Siep Nijenhuis. Hier verbleven we tot 2020. Door bedrijfsbeëindiging moest er worden  omgezien naar een nieuwe locatie. Momenteel komen de leden bij elkaar in zorgboerderij Vredelust even buiten Lelystad gelegen. Inmiddels is het ledenaantal gegroeid tot 20 houtdraaiers uit de provincie Flevoland.

De leden komen plm. 1x per zes weken bij elkaar. Iedere bijeenkomst kent een aantal vaste activiteiten, naast een kort overleg waarin o.a. verenigingsactiviteiten worden besproken komen er vooral activiteiten op het gebied van het houtdraaien aan bod. Het overbrengen van kennis aan elkaar staat daarbij op de eerste plaats b.v. door het verzorgen van een demonstratie door een van de leden. Met elkaar wordt er een rooster opgesteld van maand opdrachten die door de leden thuis worden gemaakt. Iedere bijeenkomst wordt de opdracht van de maand door de leden getoond met daarbij uitleg over de werkwijze, houtsoort etc. Ook worden er werkstukken getoond die door leden zijn gemaakt in de afgelopen periode

Tijdens het bespreken van de werkstukken wordt er dankbaar gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Het leren van elkaar staat daarbij centraal.

Agenda 2023

13 maart, 17 april, 22 mei, 3 juli, 28 augustus, 9 oktober, 13 november en 18 december 2023.

Wilt u kennismaken met de Flevodraaiers neem dan contact op met de afdelingscontactpersoon.

Flevodraaiers

Flevodraaiers

Afdeling De Flevodraaiers

Het Wel en Wee van de Flevodraaiers

Op 24 maart 2003 vond de geboorte plaats van een nieuwe afdeling van de Ned. Ver. van houtdraaiers RADIUS. Het initiatief hiervoor werd genomen door Ab Strijker die in 2001 vanuit Gouda verhuisde naar Lelystad. Hij was lid geweest van de Gouwegroep, een afdeling in de omgeving van Gouda. In Flevoland bestond er nog geen afdeling van RADIUS. Er werden uitnodigingen verstuurd  en op de eerste vergadering waren 6 personen aanwezig. De naam van de afdeling werd uiteindelijk Flevodraaiers.  Momenteel komen de leden bij elkaar in zorgboerderij Vredelust even buiten Lelystad gelegen. Inmiddels is het ledenaantal gegroeid tot 20 houtdraaiers uit de provincie Flevoland.

De leden komen plm. 1x per zes weken bij elkaar. Iedere bijeenkomst kent een aantal vaste activiteiten, naast een kort overleg waarin o.a. verenigingsactiviteiten worden besproken komen er vooral activiteiten op het gebied van het houtdraaien aan bod. Het overbrengen van kennis aan elkaar staat daarbij op de eerste plaats b.v. door het verzorgen van een demonstratie door een van de leden. Met elkaar wordt er een rooster opgesteld van maand opdrachten die door de leden thuis worden gemaakt. Iedere bijeenkomst wordt de opdracht van de maand door de leden getoond met daarbij uitleg over de werkwijze, houtsoort etc. Ook worden er werkstukken getoond die door leden zijn gemaakt in de afgelopen periode. Tijdens het bespreken van de werkstukken wordt er dankbaar gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Het leren van elkaar staat daarbij centraal.

Agenda 2024

5 februari, 11 maart, 15 april, 27 mei, 1 juli, 14 oktober, 11 november en 16 december 2024.

Wilt u kennismaken met de Flevodraaiers neem dan contact op met de afdelingscontactpersoon. Als u na de vrijblijvende kennismaking lid wilt worden van de Flevodraaiers dan gelden de volgende afspraken:

(18-4-2024) Helaas hebben we een tijdelijke ledenstop moeten invoeren, voor omliggende afdelingen zie de website van RADIUS.

Een lidmaatschap van de Flevodraaiers is alleen mogelijk in combinatie met het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers RADIUS. ( www.houtdraaien.com) kosten € 30,00 per jaar.

Het lidmaatschap van de Flevodraaiers bedraagt € 25,00 per jaar met een eenmalige bijdrage van € 35,00, dit is een bijdrage voor aanschaf en onderhoud van draaibanken en materiaal.

 

Afdeling De Flevodraaiers
Afdelingscontactpersoon
Wim Meijboom
Tel. 06 213 33 500
Email: wimmeijboom@mbm2.nl

De Flevodraaiers houden hun bijeenkomsten bij:

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld

Zeeasterweg 15 Lelystad.