Maak een keuze
Haarlem
Flevo houtdraaiers
Gouwe Groep
Haarlemmermeer
De Lekstroom
Westfriesland
Radius Live
Rotterdam
Drechtstedendraaiers
Veluwedraaiers
Arnhem/Nijmegen
Dommeldraaiers
Vormgeving
Lochem – locatie Groenlo
De Scheldedraaiers
Noord
De Zuiderling

Afdeling De Scheldedraaiers

In 2003 werd besloten een vereniging op te richten voor Zeeland en het westelijk deel van Brabant als onderdeel van Radius. De afdeling kreeg als naam “De Scheldedraaiers” en groeide langzaam uit tot een groep enthousiaste houtdraaiers.

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

Het ledenaantal varieert van 35 tot 40 waarvan een aantal lid is sinds de oprichting. Iedere eerste zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) komen we bij elkaar in het Ambachtscentrum in Goes, een prachtige gelegenheid om te vergaderen, werkstukken te bespreken, ideeën uit te wisselen, te demonstreren, enz.

Op de zaterdagen dat we bijeenkomen wordt er tevens ’s middags gedemonstreerd in dezelfde ruimte, die dan open staat voor publiek want in genoemd centrum zijn ook een aantal kleine winkeltjes ondergebracht waar leuke dingen gemaakt en verkocht worden en ook kinderen actief kunnen zijn.

De Scheldedraaiers richten zich weliswaar op het onderhouden en uitdragen van het ambacht houtdraaien maar vinden het gezellige samenzijn ook erg belangrijk. Het aantal leden dat maandelijks aanwezig is bevestigt een behoefte.

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze Afdelings Contact Persoon (ACP), de heer Theo de Graaff en zijn welkom om eens bij ons te komen kijken en de sfeer te proeven tijdens een bijeenkomst. Neem van tevoren even contact op: theodegraaff1@gmail.com of tel: 0164 683774

En als draaien voor u helemaal nieuw is zijn er mogelijkheden om de grondbeginselen van het draaien bij te brengen en advies te geven, ook m.b.t. aanschaf van materiaal.

Locatie

De bijeenkomsten worden gehouden in Het Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27 te Goes op de eerste zaterdag van de maand (niet in augustus).

De Scheldedraaiers

Contactpersoon
Theo de Graaff
Tel: 0164 683774
theodegraaff1@gmail.com

Maak een keuze
Haarlem
Flevo houtdraaiers
Gouwe Groep
Haarlemmermeer
De Lekstroom
Westfriesland
Radius Live
Rotterdam
Drechtstedendraaiers
Veluwedraaiers
Arnhem/Nijmegen
Dommeldraaiers
Vormgeving
Lochem – locatie Groenlo
De Scheldedraaiers
Noord
De Zuiderling

Afdeling De Scheldedraaiers

In 2003 werd besloten een vereniging op te richten voor Zeeland en het westelijk deel van Brabant als onderdeel van Radius. De afdeling kreeg als naam “De Scheldedraaiers” en groeide langzaam uit tot een groep enthousiaste houtdraaiers.

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

Het ledenaantal varieert van 35 tot 40 waarvan een aantal lid is sinds de oprichting. Iedere eerste zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) komen we bij elkaar in het Ambachtscentrum in Goes, een prachtige gelegenheid om te vergaderen, werkstukken te bespreken, ideeën uit te wisselen, te demonstreren, enz.

Op de zaterdagen dat we bijeenkomen wordt er tevens ’s middags gedemonstreerd in dezelfde ruimte, die dan open staat voor publiek want in genoemd centrum zijn ook een aantal kleine winkeltjes ondergebracht waar leuke dingen gemaakt en verkocht worden en ook kinderen actief kunnen zijn.

De Scheldedraaiers richten zich weliswaar op het onderhouden en uitdragen van het ambacht houtdraaien maar vinden het gezellige samenzijn ook erg belangrijk. Het aantal leden dat maandelijks aanwezig is bevestigt een behoefte.

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze Afdelings Contact Persoon (ACP), de heer Theo de Graaff en zijn welkom om eens bij ons te komen kijken en de sfeer te proeven tijdens een bijeenkomst. Neem van tevoren even contact op: theodegraaff1@gmail.com of tel: 0164 683774

En als draaien voor u helemaal nieuw is zijn er mogelijkheden om de grondbeginselen van het draaien bij te brengen en advies te geven, ook m.b.t. aanschaf van materiaal.

Locatie

De bijeenkomsten worden gehouden in Het Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27 te Goes op de eerste zaterdag van de maand (niet in augustus).

De Scheldedraaiers

Contactpersoon:
Theo de Graaff
Tel: 0164 683774
theodegraaff1@gmail.com