Afdeling Zeeland/West Brabant
‘De Scheldedraaiers’

In 2003 werd besloten een vereniging op te richten voor Zeeland en het westelijk deel van Brabant als onderdeel van Radius. De afdeling kreeg als naam “De Scheldedraaiers” en groeide langzaam uit tot een groep enthousiaste houtdraaiers.

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

Het ledenaantal varieert van 35 tot 40 waarvan een aantal lid is sinds de oprichting. Iedere eerste zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) komen we bij elkaar in het Ambachtscentrum in Goes, een prachtige gelegenheid om te vergaderen, werkstukken te bespreken, ideeën uit te wisselen, te demonstreren, enz.

Op de zaterdagen dat we bijeenkomen wordt er tevens ’s middags gedemonstreerd in dezelfde ruimte, die dan open staat voor publiek want in genoemd centrum zijn ook een aantal kleine winkeltjes ondergebracht waar leuke dingen gemaakt en verkocht worden en ook kinderen actief kunnen zijn.

De Scheldedraaiers richten zich weliswaar op het onderhouden en uitdragen van het ambacht houtdraaien maar vinden het gezellige samenzijn ook erg belangrijk. Het aantal leden dat maandelijks aanwezig is bevestigt een behoefte.

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze Afdelings Contact Persoon (ACP), de heer Ed Peperkamp en zijn welkom om eens bij ons te komen kijken en de sfeer te proeven tijdens een bijeenkomst. Neem van tevoren even contact op: ethpeperkamp@delta.nl of tel: 06 53713644

En als draaien voor u helemaal nieuw is zijn er mogelijkheden om de grondbeginselen van het draaien bij te brengen en advies te geven, ook m.b.t. aanschaf van materiaal.

Website
De Scheldedraaiers heeft ook een eigen website, neem gerust een kijkje op:
www.descheldedraaiers.jouwweb.nl

Locatie

De bijeenkomsten worden gehouden in Het Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27 te Goes op de eerste zaterdag van de maand (niet in augustus).

De Scheldedraaiers
www.descheldedraaiers.jouwweb.nl

Contactpersoon:
Ed Peperkamp
Tel: 06 53713644
ethpeperkamp@delta.nl

Afdeling Zeeland/West Brabant ‘De Scheldedraaiers’

In 2003 werd besloten een vereniging op te richten voor Zeeland en het westelijk deel van Brabant als onderdeel van Radius. De afdeling kreeg als naam “De Scheldedraaiers” en groeide langzaam uit tot een groep enthousiaste houtdraaiers.

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

De Scheldedraaiers draai- en expositieruimte

Het ledenaantal varieert van 35 tot 40 waarvan een aantal lid is sinds de oprichting. Iedere eerste zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) komen we bij elkaar in het Ambachtscentrum in Goes, een prachtige gelegenheid om te vergaderen, werkstukken te bespreken, ideeën uit te wisselen, te demonstreren, enz.

Op de zaterdagen dat we bijeenkomen wordt er tevens ’s middags gedemonstreerd in dezelfde ruimte, die dan open staat voor publiek want in genoemd centrum zijn ook een aantal kleine winkeltjes ondergebracht waar leuke dingen gemaakt en verkocht worden en ook kinderen actief kunnen zijn.

De Scheldedraaiers richten zich weliswaar op het onderhouden en uitdragen van het ambacht houtdraaien maar vinden het gezellige samenzijn ook erg belangrijk. Het aantal leden dat maandelijks aanwezig is bevestigt een behoefte.

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze Afdelings Contact Persoon (ACP), de heer Ed Peperkamp en zijn welkom om eens bij ons te komen kijken en de sfeer te proeven tijdens een bijeenkomst. Neem van tevoren even contact op: ethpeperkamp@delta.nl of tel: 06 53713644

En als draaien voor u helemaal nieuw is zijn er mogelijkheden om de grondbeginselen van het draaien bij te brengen en advies te geven, ook m.b.t. aanschaf van materiaal.

Website
De Scheldedraaiers heeft ook een eigen website, neem gerust een kijkje op:
www.descheldedraaiers.jouwweb.nl

Locatie

De bijeenkomsten worden gehouden in Het Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27 te Goes op de eerste zaterdag van de maand (niet in augustus).

De Scheldedraaiers
www.descheldedraaiers.jouwweb.nl

Contactpersoon:
Ed Peperkamp
Tel: 06 53713644
ethpeperkamp@delta.nl