Afdelingen

De afdelingen in Nederland

Om het contact tussen de leden zo goed mogelijk te onderhouden bestaan binnen de vereniging regionale afdelingen. De afdelingen hebben elk hun eigen karakter en werkwijzen, waarbij als belangrijkste element geldt: de vrije uitwisseling van ervaring en kennis met betrekking tot al datgene, wat op een of andere wijze met houtdraaien te maken heeft.

Daarbij kan gedacht worden aan de verschillende technieken van het draaien, de daarbij gebruikte gereedschappen, houtsoorten en hun specifieke eigenschappen, schuur- en afwerkmiddelen, het slijpen van beitels enzovoorts.
De afdelingen bepalen zelf hoe vaak ze per jaar bij elkaar komen.

Om het contact met het bestuur van Radius te kunnen onderhouden heeft elke afdeling een contactpersoon die eventuele wensen of ideeën vanuit de afdelingen bij het bestuur kan overbrengen.

Iedere afdeling hanteert een eigen beleid wat betreft financiële bijdrage, deze varieert afhankelijk van de kosten die de afdeling moet maken voor bijvoorbeeld huur van vergaderruimte, koffie, thee of andere zaken die het vergaderen aantrekkelijk maken.

Dit staat dus los van de jaarlijkse bijdrage voor Radius. Men moet echter lid zijn van Radius voordat er aangesloten kan worden bij een afdeling.
Zie voor meer info over de afdelingen en waar zij gevestigd zijn de afdelingen op kaart.

Afdelingen

De afdelingen in Nederland

Om het contact tussen de leden zo goed mogelijk te onderhouden bestaan binnen de vereniging regionale afdelingen. De afdelingen hebben elk hun eigen karakter en werkwijzen, waarbij als belangrijkste element geldt: de vrije uitwisseling van ervaring en kennis met betrekking tot al datgene, wat op een of andere wijze met houtdraaien te maken heeft.

Daarbij kan gedacht worden aan de verschillende technieken van het draaien, de daarbij gebruikte gereedschappen, houtsoorten en hun specifieke eigenschappen, schuur- en afwerkmiddelen, het slijpen van beitels enzovoorts.
De afdelingen bepalen zelf hoe vaak ze per jaar bij elkaar komen.

Om het contact met het bestuur van Radius te kunnen onderhouden heeft elke afdeling een contactpersoon die eventuele wensen of ideeën vanuit de afdelingen bij het bestuur kan overbrengen.

Iedere afdeling hanteert een eigen beleid wat betreft financiële bijdrage, deze varieert afhankelijk van de kosten die de afdeling moet maken voor bijvoorbeeld huur van vergaderruimte, koffie, thee of andere zaken die het vergaderen aantrekkelijk maken.

Dit staat dus los van de jaarlijkse bijdrage voor Radius. Men moet echter lid zijn van Radius voordat er aangesloten kan worden bij een afdeling.
Zie voor meer info over de afdelingen en waar zij gevestigd zijn de afdelingen op kaart.