Doelstelling Radius

– Het bevorderen en stimuleren van het houtdraaien in al zijn verschijningsvormen als ambacht en als kunstuiting
– Het ontwikkelen van nieuwe technieken en het verbeteren van bestaande werkwijzen
– Het uitwisselen en stimuleren van kennis, kunde en ervaring

Dit probeert ze te bereiken door:
– Het organiseren van Demodagen (contactdagen)
– Het participeren in met hout verwante tentoonstellingen en/of manifestaties
– Het organiseren van workshops
– Het samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland
– Het uitgeven van een driemaandelijks Verenigingsblad AktieRadius waarin artikelen en wetenswaardigheden worden gepubliceerd die voor houtdraaiers van belang zijn.

Doelstelling Radius

– Het bevorderen en stimuleren van het houtdraaien in al zijn verschijningsvormen als ambacht en als kunstuiting
– Het ontwikkelen van nieuwe technieken en het verbeteren van bestaande werkwijzen
– Het uitwisselen en stimuleren van kennis, kunde en ervaring

Dit probeert ze te bereiken door:
– Het organiseren van Demodagen (contactdagen)
– Het participeren in met hout verwante tentoonstellingen en/of manifestaties
– Het organiseren van workshops
– Het samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland
– Het uitgeven van een driemaandelijks Verenigingsblad AktieRadius waarin artikelen en wetenswaardigheden worden gepubliceerd die voor houtdraaiers van belang zijn.