Aanmelden

Word lid van Radius

Inschrijfformulier lidmaatschap Radius
Bent u al zo enthousiast geworden dat u nu al lid wilt worden van Radius, schrijft u zich dan nu in middels het inschrijfformulier.

Aanmeldformulier

Keuze lidmaatschap
Ik wens lid te worden van Radius Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers en kies voor het aangevinkte lidmaatschap:
€ 30,00 lid voor het hele jaar plus het laatst uitgekomen nummer van AktieRadius*
€ 15,00 per jaar als begunstiger (wel stemrecht, geen AktieRadius)*
€ 10,00 per jaar als jeugdlid tot 18 jaar (geen stemrecht.) wel AktieRadius.*
€ 32,50 per jaar voor leden uit het buitenland plus het laatst uitgekomen nummer AktieRadius.*
* Inschrijvingen na 1 november betalen geen contributie over het lopende jaar.
* Voor alle lidmaatschappen geldt een eenmalig bedrag van € 7,50 inschrijfgeld.

Incasso machtiging
De contributie wordt voldaan d.m.v. machtiging tot incasso op rekening: NL54RABO00396372317 t.n.v. Radius Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers.Ondergetekende machtigt de penningmeester van Radius voor automatische incasso van het contributiebedrag van zijn bankrekening.
(alleen voor buitenlandse incasso’s)

Privacy
De wet op de privacy bepaalt onder meer, dat er correct moet worden omgegaan met persoonsgegevens van Nederlandse ingezetenen. Door verzending van uw aanmelding gaat u er mee akkoord dat:
- uw naam en adres zullen worden opgenomen in ons geautomatiseerde adressenbestand;
- uw naam en adresgegevens worden vermeld op de ledenlijsten van de vereniging.
Voorgaande is ook vastgelegd in onze privacy statement welke u op onze website kunt downloaden en waar u door aanmelding als lid mee akkoord gaat. Door middel van deze vermelding hebben wij voldaan aan de wettelijke verplichting.
CAPTCHA image
Neem de code over in het tekstvak.