Uitstel Demo-dag en Algemene Ledenvergadering

Uitstel

Datum: 17-3-2020
Het bestuur heeft in samenwerking met het bestuur van Arnhem/Nijmegen moeten besluiten om de demodag welke gehouden zou worden op 18 april a.s. uit te stellen. naar een nader te bepalen datum.
Gezien de vele voorbereidingen die er al gedaan zijn door de leden van de afdeling hopen we de dag medio oktober alsnog te laten plaatsvinden. E.e.a. is ook afhankelijk van de beschikbaarbaarheid van de locatie in Goch.
Ook de Algemene Ledenvergadering van RADIUS op 4 april a.s. komt voorlopig te vervallen.
Terug naar nieuws overzicht